Deel dit artikel:

Wat gebeurt er met het ingezamelde geld van Rode Neuzen Dag 2016?

De afgelopen maanden hebben duizenden actievoerders zich eindeloos ingezet voor Rode Neuzen Dag. Wafels bakken, cartoons tekenen, een trail run organiseren,... Niets was te gek. Iedere actievoerder zamelde op zijn/haar eigen unieke manier centjes in voor het Rode Neuzen Fonds en dat loonde! Samen met heel Vlaanderen zamelden we €4.103.677 in voor het Rode Neuzen Fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting. Een recordbedrag! En met dat geld willen we nu zorgen voor een betere opvang van jongeren met psychische problemen. 

Wat gebeurt er nu net met het ingezamelde geld?

  • Allereerst legt Rode Neuzen Dag de focus op "Overkop", onze vijf Rode Neuzen inloophuizen voor jongeren met psychische problemen.
    "Vele beleidsmakers en experts, maar ook jongeren en hun ouders zijn vragende partij voor één plek, waar je zonder wachten en zonder label snel iemand kan vinden als je dat nodig hebt. En daar wil het Rode Neuzen Fonds zijn schouders onder zetten. We zullen een oproep doen naar initiatiefnemers om samen met gespecialiseerde organisaties te komen tot geïntegreerde plekken voor jongeren. Het is daarbij niet de bedoeling dat we gaan investeren in bakstenen, die zijn er genoeg, maar wel dat we investeren in wat er in de huizen zit en hoe die eruit zien. Het moeten huizen zijn waar jongeren altijd welkom zijn, wie ze ook zijn, hoe ze zich ook voelen”, verduidelijkt Bruno Vanobbergen, voorzitter van het bestuurscomité van het Rode Neuzen Fonds.
    Binnenkort maken we bekend waar deze huizen zich zullen vestigen.

  • Verder zal "Overkop" ook digitaal gebouwd worden. Het bestaande digitaal platform van Awel werkt, het is vaak de eerste plek waar jongeren op zoek gaan naar antwoorden. De website van Awel kreeg vorig jaar meer dan 1,6 miljoen bezoekers. Door gebrek aan middelen moeten jongeren soms even wachten tot ze een antwoord krijgen, vooral het gericht online doorverwijzen loopt soms moeizaam. Nochtans is de digitale wereld voor jongeren vaak hun eerste toevlucht voor informatie maar ook voor interactie en steun als het moeilijk gaat of als ze vragen hebben. Daarom wil het Rode Neuzen Fonds met een deel van de opbrengsten van Rode Neuzen Dag het Awel-platform versterken zodat jongeren er veel sneller hulp krijgen. En om dat platform bekender te maken, zal de nieuwe naam die voor de huizen gezocht wordt, ook online een ‘baken’ zijn zodat jongeren weten dat ze daar terecht kunnen. Hiervoor wordt geen projectoproep gelanceerd.

  • Tenslotte wensen we ook lokale initiatieven voor jongeren met psychische problemen te steunen. Uit de projectvoorstellen die werden ingediend naar aanleiding van de eerste Rode Neuzen Dag in 2015, bleek dat er in heel Vlaanderen lokale initiatieven groeien die het psychisch welbevinden van kinderen en jongeren beogen. Ze bieden laagdrempelige hulp aan of zetten in op preventie. Ook in 2016 wil het Rode Neuzen Fonds zulke lokale projecten steunen. De initiatieven kunnen uitgaan van organisaties uit de geestelijke gezondheidszorg, maar projectvoorstellen van organisaties uit andere sectoren worden uitdrukkelijk aangemoedigd.
    Welke lokale initiatieven gesteund zullen worden door het Rode Neuzen Fonds, zal binnenkort ook bekend gemaakt worden.