Do’s en dont’s bij het organiseren van acties ten voordele van het Rode Neuzen Fonds

Indien je voor de Rode Neuzen Dag 2016 een actie wenst te ondernemen, dan juichen we dat uiteraard toe. Zorg er wel steeds dat jouw actie steeds in overeenstemming met de geldende regelgeving verloopt. Neem al even de tijd om onderstaande richtlijnen te lezen vooraleer je start met de organisatie van de actie.

 • De acties dienen te worden aangemeld via rodeneuzendag.be en dienen door ons te worden gevalideerd.
 • De opbrengsten van de acties die worden georganiseerd ten voordele van het Rode Neuzen Fonds, beheerd door de Koning Boudewijnstichting, dienen – bij voorkeur - overgemaakt te worden door een online betaling via je actiepagina.
 • Zorg er steeds voor dat het publiciteitsmateriaal dat wordt gemaakt om jouw actie te ondersteunen, de volgende tekst bevat: “Dit is een actie ten voordele van het Rode Neuzen Fonds, dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting”
 • Geef niet de indruk dat je een vertegenwoordiger bent van het Rode Neuzen Fonds of van MEDIALAAN of Belfius. Maak duidelijk dat je enkel een actie onderneemt ten voordele van het Rode Neuzen Fonds.
 • We raden je aan om geen huis-aan-huis collectes te organiseren. Indien je dit wel wil doen, dien je er rekening mee te houden dat het organiseren van een collecte in principe onderworpen is aan een vergunning. De instantie die de vergunning aflevert hangt af van de locatie waar u de geldinzameling organiseert. Contacteer eventueel jouw gemeentebestuur voor meer informatie.
 • Indien minderjarigen betrokken zijn bij een actie, zorg er dan voor dat zij toestemming hebben van ouders of voogd om aan de actie deel te nemen en zorg er voor dat ze steeds onder toezicht staan van een volwassene. Wij raden aan dat een volwassene de eindverantwoordelijkheid draagt en er voor zorgt dat de opbrengsten van de actie op het rekeningnummer van het Rode Neuzen Fonds terechtkomen.
 • Indien je een tombola of een andere vorm van loterij wenst te organiseren ten voordele van het Rode Neuzen Fonds, hou er dan rekening mee dat er strikte regels gelden rond deze activiteiten. Voor het organiseren van een tombola is een vergunning vereist (wet 31 december 1851). De instantie die de vergunning aflevert hangt af van de locatie waar u de tombola organiseert. Je kan voor meer informatie terecht bij Federale Overheidsdienst Binnenlandse Zaken, Algemene Directie Instellingen en Bevolking, Koloniënstraat 11, 1000 Brussel (T 02 518 21 31).
 • Maak een correcte inschatting van de risico’s verbonden aan jouw activiteit en zorg er voor dat deelnemers voldoende worden geïnformeerd. Bekijk ook steeds of het wenselijk is om een verzekering af te sluiten voor jouw activiteit.
 • Wij respecteren de Ethische code, ontwikkeld door de Vereniging voor Ethiek in de Fondsenwerving (www.vef-aerf.be), voor de fondsenwervingsactiviteiten ten voordele van het Rode Neuzen Fonds. Wij verwachten dat deze bij iedere actie ten voordele van het Rode Neuzen Fonds wordt gerespecteerd.
 • Indien je een gift wil doen voor het Rode Neuzen Fonds of iemand sponsort die een actie organiseert voor het Rode Neuzen Fonds, hou er dan rekening mee dat jouw gift of sponsoring niet terugvorderbaar is.
 • Wij appreciëren het heel erg dat jouw acties organiseert ten voordele van het Rode Neuzen Fonds. Hou er echter rekening mee dat noch MEDIALAAN, noch Belfius, noch de Koning Boudewijnstichting verantwoordelijk is voor de organisatie en de uitvoering van de actie die je organiseert. De actie die georganiseerd wordt, mag geen gevaar opleveren voor jezelf, voor deelnemers of voor toeschouwers.
 • MEDIALAAN, Belfius en de Koning Boudewijnstichting zijn niet aansprakelijk voor enig verlies of schade die wordt veroorzaakt door de actie die door jou wordt georganiseerd, behalve in het geval de schade of het verlies wordt veroorzaakt door de zware of opzettelijke fout van MEDIALAAN, Belfius en de Koning Boudewijnstichting.

Verkoop Rode Neuzen

Wij zijn zeer blij dat je ons wil helpen bij het verkopen van de Rode Neuzen. Hou er daarbij wel rekening mee dat volgende regels dienen te worden gerespecteerd:

 • Rode Neuzen kosten 5 euro per stuk. Door het plaatsen van een bestelling, verbind jij je er toe om de Rode Neuzen aan deze prijs te verkopen. De ingezamelde gelden dienen – bij voorkeur - overgemaakt te worden door een online betaling via je actiepagina.
 • Het uitgangspunt is dat je alle Rode Neuzen die je hebt besteld ook effectief kan verkopen. Je verbindt je er dan ook toe om zoveel mogelijk Rode Neuzen te verkopen. Indien er toch een probleem zou optreden alle Rode Neuzen die door jou werden besteld verkocht te krijgen, gelieve dan contact met ons op te nemen op info@rodeneuzendag.be. De Rode Neuzen kunnen in geen geval onder prijs worden verkocht of worden weggegooid.
 • Rode Neuzen moeten verkocht worden aan 5 euro per stuk. Het is niet toegelaten ze onder deze prijs te verkopen. Indien een koper er toch meer dan 5 euro voor wil betalen, dan zal dit te veel betaalde bedrag als opbrengst van een actie voor het Rode Neuzen Fonds beschouwd moeten worden. Je moet dit bedrag dus met een andere betaling via jouw actiepagina overmaken!
 • Voor het verkopen van de Rode Neuzen ontvang je geen vergoeding. Iedere persoon doet dit dus onbezoldigd.
 • Op al het materiaal dat gebruikt wordt om publiciteit te maken voor de verkopen van de Rode Neuzen dient het volgende te worden opgenomen: “Een Rode Neus kost €5, waarvan minstens €3,50 naar het Rode Neuzen Fonds gaat, beheerd door de Koning Boudewijnstichting".
 • Je kan de Rode Neuzen bestellen via de website rodeneuzendag.be. Deze bestelling dient door ons te worden gevalideerd. Nadat jouw bestelling werd gevalideerd, zullen de door jou bestelde Rode Neuzen naar het door jou opgegeven adres worden verstuurd. De leveringstermijn bedraagt minstens 7 werkdagen. Deze leveringstermijn is echter louter indicatief en niet-bindend. Rode Neuzen zijn pas beschikbaar vanaf 19 september 2016.
 • Bestellingen zijn onderworpen aan beschikbaarheid.
 • We willen je er voor waarschuwen dat de Rode Neuzen niet geschikt zijn voor kinderen jonger dan 3 jaar.
 • Rode Neuzen Dag is een benefietactie georganiseerd door VTM, Qmusic (merken van MEDIALAAN NV, met maatschappelijke zetel te 1800 Vilvoorde, Medialaan 1, onderneminsgnummer 0432.306.234) en Belfius in heel Vlaanderen om geld in te zamelen voor een betere opvang van jongeren met psychische problemen. Rode Neuzen Dag vindt plaats op zaterdag 3 december 2016 en wil iedereen aansporen om iets geks te doen voor het goede doel.