Doe mee op school

Hoe kan je op jouw school aan de slag voor Rode Neuzen Dag? Tips & tricks voor leuke acties en Rode Neuzen-verkoop op school vind je hier. Op deze pagina vind je ons educatieve aanbod om Rode Neuzen Dag ook inhoudelijk te kaderen. Het is geen volledige lijst – als je zelf nog tips hebt, aarzel niet om ons hiervan op de hoogte te brengen.

1. Thematiseren

Rode Neuzen Dag-app

iVOX ontwikkelde een tool waarmee je in de klas (anoniem) kan peilen naar het welbevinden van de leerlingen en hun attitudes en meningen ten overstaan van een aantal Rode Neuzen Dag-gerelateerde thema’s. Je doet de bevraging van 17 vragen apart per klas en kan vervolgens de klasresultaten downloaden én vergelijken met de resultaten van een nationale bevraging van augustus.

Kijken - Over de Streep

Tijdens de vorige edities maakten de reportages van Over de Streep bijzonder veel los in Vlaanderen. Je kan de spraakmakende aflevering van Over de Streep uit 2016 hier herbekijken.

Luisteren - Getuigenissen

Te Gek!? biedt scholen de mogelijkheid om jongeren of volwassenen die zelf een met psychische problemen te maken hadden uit te nodigen om hun (hoopvol) verhaal te vertellen. De kernboodschap van deze ervaringsdeskundigen: "Praat erover, luister ernaar, maak tijd voor elkaar en zorg dat je bij mekaar terecht kunt. Je hoeft je niet te schamen; te maken krijgen met psychische problemen kan iedereen overkomen en het overkomt vele jongeren. Zet de stap naar hulp indien nodig."

Lezen

Te Gek!? brengt al enkele jaren een bijlage uit in samenwerking met De Standaard. De recentste editie had als onderwerp jongeren en geestelijke gezondheid. De bijlage kan besteld worden via de website van Te Gek!?

Op 10 oktober verscheen de tweede Te Gek!?-novelle van Christophe Vekeman, Gezellig is anders. Ook de eerste novelle van Ish Ait Hamou Als je iemand verliest die je niet kan verliezen kan een goede thema-opener zijn.

De TEJO-strip is een verhaal over jongeren, hoe ze denken en voelen, over hun leefwereld in onze huidige samenleving, over het zoeken naar ondersteuning want praten helpt... Het beeldverhaal schetst hoe TEJO hen sterker maakt en hen preventief helpt. Het is ook een verhaal over waarden en normen én over solidariteit want elke jongere heeft recht op een zorgeloze jeugd.

Nog meer leesinspiratie nodig? Iedereen leest maakte een Rode Neuzen Dag-leeslijst rond het thema psychische gezondheid bij jongeren.

Doen - workshops

CreANders brengt reflectie en introspectie tot op de schoolbanken en verwerkt maar liefst 10 vakoverschrijdende eindtermen in één workshop. Gedurende een workshop van ongeveer 2 lesuren, gaan jongeren via vier V’s op onderzoek in hun eigen hoofd en hart over leren leven en kiezen wat ze echt willen. Door zich te Verbinden, Verdiepen, Verbreden en Verankeren, gaan de leerlingen aan de slag met hun eigen verhaal. Ze vertellen aan elkaar waar ze fier op zijn en waar ze soms van wakker liggen. Ze maken dapper plannen voor de toekomst of brengen de uitdagingen in kaart. De leerlingen krijgen ook een stukje theorie mee. Over het brein, over gevoel, over verwachtingspatronen en gele auto’s. En ze maken iets, een herinnering om mee naar huis te nemen.

Het educatieve pakket De Gelukzoekers wil scholen een manier aanbieden om te werken aan de mentale veerkracht, geluk en het welbevinden van leerlingen. Het pakket geeft tips om het geestelijk gezondheidsbeleid op school (tweede graad) concreet gestalte te geven. Zo wil het de mentale weerbaarheid van jongeren versterken. Want wie mentaal fitter is, heeft betere schoolprestaties, meer energie en is minder vatbaar voor psychische problemen. ‘De Gelukzoekers’ is geïnspireerd op de positieve psychologie. Wetenschappelijk onderzoek toonde aan dat er strategieën zijn die je geluk en mentale fitheid kunnen bevorderen. Deze vormen de basis van de zeven gelukslijnen van het geluksplan in dit pakket. Via het spel en de bijhorende lessenreeks kunnen leerkrachten de jongeren aanmoedigen aan hun geluk te werken.

En ook nog…

Op de Thomas-site van de KU Leuven vind je nog andere tips.

2. Hoe bespreken?

Als je even snuffelt op internet vind je voor specifieke thema’s zoals suïcide, eetstoornissen, autisme spectrum stoornissen, … uitgewerkte lessenpakketten. Toch staat er niet altijd bij vermeld onder welke omstandigheden het wenselijk is – of niet –om psychische problemen te bespreken en hoe je je precies moet opstellen tijdens het gesprek.
Onderwijskundige Nadine Engels, hoofd van de lerarenopleiding aan de Vrije Universiteit Brussel, stelde voor Rode Neuzen Dag een kort overzicht samen van condities en handvatten om psychische kwetsbaarheid bespreekbaar te maken in de klas.

3. Verwijzingen

Voor leerkrachten

Voor leerlingen

  • JAC - Laagdrempelige hulp voor jongeren
  • Awel - Luistert naar kinderen en jongeren
  • CLB - Laagdrempelige hulp binnen de schoolcontext
  • Tejo - Laagdrempelige psychotherapeutische begeleiding
  • CAW - Laagdrempelige hulp
  • noknok.be - Website met een luisterend oor
  • fitinjehoofd.be - Versterk je veerkracht

Voor ouders