Privacy- en cookieverklaring

 

Privacy- en cookieverklaring

Laatste update: 26/04/2018

Deze Privacy- en cookieverklaring is van toepassing op de website www.rodeneuzendag.be, beheerd door MEDIALAAN, en beschrijft welke persoonsgegevens worden verwerkt en gebruikt door MEDIALAAN ("MEDIALAAN" of "wij"/"we"/"ons") in het kader van de Rode Neuzen Dag.

De contactgegevens van Medialaan zijn als volgt:

MEDIALAAN NV, met maatschappelijke zetel te Medialaan 1, 1800 Vilvoorde, ondernemingsnummer 0432.306.234, Tel.: 02/255.32.11, Email: privacy@medialaan.be.

Zoals hierna verder wordt toegelicht, verzamelen wij gegevens over jou wanneer je je registreert op www.rodeneuzendag.be of via deze website gegevens verstuurt. We raden je aan deze Privacy- en cookieverklaring grondig door te nemen.

Welke categorieën persoonsgegevens verzamelen wij?

Basisgegevens en andere persoonsgegevens

Wij bewaren jouw naam, voornaam, adres (straat, nummer, postcode, gemeente), emailadres, geboortedatum (hierna “Basisgegevens”) en andere persoonsgegevens die je opgeeft als je je registreert op www.rodeneuzendag.be. Bij de registratieprocedure is aangegeven of de gevraagde informatie verplicht moet worden opgegeven of niet. Waar Basisgegevens verplicht in te geven zijn, kan je de registratieprocedure niet voltooien indien je de gevraagde informatie niet opgeeft.

Betaalgegevens

Als er een betaling moet plaatsvinden, laten wij  – via de partij die namens ons de betalingen regelt – informatie opslaan over (de wijze van) betaling .

Informatie over jouw gebruik van website

Wij verzamelen login-data. Dit betekent dat wij bijhouden wanneer je in- en uitlogt op de website.

Informatie naar aanleiding van contact met jou.

Wij verzamelen ook gegevens wanneer je contact opneemt met ons in het kader van de Rode Neuzen Dag. Bijvoorbeeld als je een vraag stelt per e-mail of op een andere manier contact opneemt via de website.

Cookies

Bepaalde persoonsgegevens worden verzameld aan de hand van cookies. Voor meer informatie inzake cookies (welke cookies we gebruiken, voor welke doeleinden en hoe je ze kan beheren), lees onze Cookieverklaring.

Waarom verzamelen wij deze persoonsgegevens?

Omdat het noodzakelijk is om de overeenkomst tussen ons uit te voeren

Deze verwerkingen zijn noodzakelijk voor uitvoering van de overeenkomst. Als je hier niet mee akkoord gaat, dan kunnen wij jou helaas niet ondersteunen bij jouw actie of de verkoop van Rode Neuzen:

 • Promotionele ondersteuning voor jouw actie;
 • Levering van Rode Neuzen;
 • Beantwoorden van eventuele vragen naar ondersteuning of informatie in verband met de Rode Neuzen Dag.

 

Op grond van ons eigen gerechtvaardigd belang als onderneming

Bepaald gebruik van jouw persoonsgegevens kadert in ons legitiem belang om de Rode Neuzen Dag te promoten. In dit verband verwerken wij jouw persoonsgegevens voor volgende doeleinden:

 • Om jou te contacteren om deel te nemen aan een volgende Rode Neuzen Dag;
 • Om onze rechten te beschermen, waaronder de handhaving van onze privacy –en cookieverklaring alsook van onze gebruiksvoorwaarden.
 • Om jouw naam en voornaam, de naam van je actie, actie type, eventueel de naam van jouw organisatie en het ingezamelde bedrag bekend te maken op de Rode Neuzen Dag slotshow van VTM, tenzij je aangeeft dit liever niet te willen.

 

Op grond van een wettelijke verplichting

In bepaalde omstandigheden zijn wij wettelijk verplicht om bepaalde gegevens te verwerken, meer bepaald voor het laten afleveren van fiscale attesten voor giften die voldoen aan de voorwaarden.

Aan wie geven wij deze persoonsgegevens eventueel door?

Aan Belfius en de Koning Boudewijn Stichting

Jouw gegevens worden verstrekt aan Belfius en de Koning Boudewijn Stichting respectievelijk voor de praktische afhandeling van de Rode Neuzen Dag (aflevering goederen, edm.) en de uitreiking van de fiscale attesten.

Met leveranciers

We maken gebruik van andere bedrijven, tussenpersonen of dienstverleners om bepaalde diensten namens ons uit te voeren, m.n. logistieke leverancier(s) voor de levering van de Rode Neuzen en IT-leveranciers voor het beheer van de website.

Zakelijke overdrachten

We behouden ons het recht voor om in verband met welke reorganisatie, herstructurering, fusie, verkoop of andere overdracht van bedrijfsmiddelen dan ook, gegevens over te dragen, waaronder ook persoonsgegevens, mits de ontvangende partij ermee instemt om je persoonsgegevens te verwerken overeenkomstig onze Privacy –en cookieverklaring.

Delen op of met sociale media en sociale plug-ins

Functies voor sociale netwerksites:

Met onze functies voor sociale netwerksites kan je informatie delen.

De website bevat sociale plug-ins, waaronder de plug-ins die worden aangeboden door Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram en Google+, zodat je op deze platforms informatie kunt delen. Omdat deze plug-ins worden uitgevoerd door de sociale netwerken zelf, gelden hiervoor hun gebruiksvoorwaarden en hun privacyverklaring.

Door je voor de website aan te melden via sociale netwerksites, deel je bepaalde informatie met deze derden.

Internationale doorgifte van persoonsgegevens

Jouw persoonsgegevens worden niet doorgegeven aan entiteiten in landen buiten de Europese Economische Ruimte.

Beveiliging van persoonsgegevens

Wij hechten belang aan de beveiliging van jouw persoonsgegevens. We maken dan ook gebruik van diverse beveiligingstechnologieën en -procedures om jouw persoonsgegevens op gepaste wijze te beschermen tegen ongeautoriseerde toegang, gebruik of openbaarmaking. Zo bewaren wij persoonsgegevens die je met ons deelt op computersystemen die beperkte toegang hebben en in beveiligde gebouwen zijn ondergebracht.                   
Het is jouw verantwoordelijkheid om het wachtwoord dat wordt gebruikt om je accounts en persoonsgegevens te beschermen, geheim te houden. Als je een computer deelt met anderen, dien je uit te loggen voordat je de website verlaat om de toegang tot je gegevens te beschermen tegen toegang door latere gebruikers.

Bewaartermijn

We houden jouw gegevens bij voor de duur van de Rode Neuzen Dag waarvoor je bent ingeschreven en tot de start van de volgende Rode Neuzen Dag.

Op welke manier verzamelen we persoonsgegevens?

Gegevens die je aan ons meedeelt.

Om deel te nemen aan de Rode Neuzen Dag door het verkopen van Rode Neuzen of door zelf een actie te organiseren, zal je een account dienen aan te maken. Bij het aanmaken van  die account zal je gevraagd worden om de Basisgegevens te verstrekken. Daarnaast zullen wij gegevens verzamelen als je met ons in contact treedt, bijvoorbeeld als je een e-mail stuurt met vragen over de Rode Neuzen Dag .

Gegevens die we verzamelen op basis van jouw gebruik van de website.

We verzamelen gegevens over je inloggedrag op de website (m.n. wanneer je in- en uitlogt). Wij maken daarnaast gebruik van cookies om gegevens te verzamelen over het gebruik van de website. Voor meer informatie over welke cookies wij verzamelen, voor welke doeleinden en hoe je deze kan beheren, lees de Cookieverklaring.

Gegevens die we van derden verkrijgen.

Indien je een account aanmaakt op de website, heb je de mogelijkheid om in te loggen via jouw account van een sociale netwerksite. Op die manier halen wij gegevens binnen via jouw profiel op die sociale netwerksite (dit betreft enkel identificatiegegevens; andere gegevens zoals je lijst met vrienden, je gebruik van de sociale netwerksite, … worden niet binnengehaald).

Wat zijn jouw rechten?

Je gegevens gemakkelijk aanpassen en beheren

Van zodra je aanmeldt op de website kan je gemakkelijk en eenvoudig je profiel beheren. Zo raden wij jou bijvoorbeeld aan om regelmatig na te gaan of jouw persoonsgegevens nog correct zijn en indien nodig deze zelf op elk moment te wijzigen.
 

Je hebt volgende rechten met betrekking tot de verwerking van jouw persoonsgegevens:

Wij informeren jou graag over jouw rechten in het kader van ons gebruik van jouw persoonsgegevens.

 • Recht van toegang:

Je hebt het recht om informatie te krijgen over of er al dan niet persoonsgegevens over jou verwerkt worden, en waar dit het geval is om hier toegang toe te krijgen.

 • Recht van verbetering:

Je hebt het recht om onvolledige, foutieve, ongepaste of verouderde persoonlijke gegevens te laten verwijderen of verbeteren. Als je van mening bent dat informatie die wij over jou bijhouden onvolledig, onjuist, ongepast of verouderd is, laat het ons dan weten. Bepaalde gegevens zal je zelf op je profielpagina kunnen wijzigen. Voor andere zaken vind je onze contactgegevens bovenaan dit document. We zullen deze informatie vervolgens binnen de wettelijk vastgestelde termijnen zo nodig aanpassen of verwijderen.

 • Recht van wissing:

Je hebt het recht om in bepaalde gevallen wissing van de jou betreffende persoonsgegevens te verkrijgen. Zo bijvoorbeeld wanneer het gebruik van jouw persoonsgegevens op toestemming is gebaseerd en jij jouw toestemming hebt ingetrokken, wanneer deze data moet gewist worden omwille van een wettelijke verplichting, wanneer de data ten onrechte is verwerkt, of wanneer het leveren van diensten van de informatiemaatschappij  aan kinderen op toestemming is gebaseerd.

 • Recht van beperking:

Je hebt het recht om in bepaalde gevallen de verwerking van de jou betreffende persoonsgegevens te beperken. Zo bijvoorbeeld:

 • wanneer de persoonsgegevens volgens jou niet correct zijn en dit gedurende de periode die wij nodig hebben om de juistheid van deze persoonsgegevens na te gaan;
 • wanneer de verwerking onrechtmatig is maar jij de data niet wil laten wissen;
 • Als jij van oordeel bent dat ons gerechtvaardigd belang ongegrond is, gedurende de termijn die nodig is om de afweging te verifiëren.

Jouw persoonsgegevens blijven in dergelijk geval bewaard, maar zullen door ons enkel nog gebruikt worden in beperkte gevallen (na jouw toestemming, als noodzakelijk voor onze verdediging in rechte…).

 • Recht van bezwaar:                             

Je hebt het recht om in bepaalde specifieke gevallen bezwaar uit te oefenen tegen de verwerking van jouw persoonsgegevens.Je voorkeuren omtrent hoe we met jou in contact treden kan je steeds bijwerken in je Rode Neuzen account.

 • Recht op overdraagbaarheid:

Je hebt het recht om in bepaalde gevallen de jou betreffende persoonsgegevens, die je zelf aan ons hebt verstrekt, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze aan een andere verwerkingsverantwoordelijke over te dragen.

 • Voor zover de verwerking op toestemming is gebaseerd, het recht om jouw toestemming ten allen tijde in te trekken.
 • Recht om een klacht in te dienen bij de Gegevensbeschermingsautoriteit.

Wijziging van de Privacy –en cookieverklaring

We zullen zo nu en dan deze Privacyverklaring aanpassen. Wanneer wij veranderingen aan de Privacy –en cookieverklaring openbaar maken, veranderen wij de datum van de "laatste update" bovenaan het document en geven wij jou ook mee wat er allemaal gewijzigd werd. Bij belangrijke wijzigingen in de Privacy –en cookieverklaring of in de manier waarop wij jouw persoonsgegevens gebruiken, zullen wij je op de hoogte brengen door een bericht te plaatsen over de wijzigingen voordat zij van kracht worden of je een kennisgeving sturen via e-mail.

Divers

Op deze Privacy –en cookieverklaring is Belgisch recht van toepassing.
Geschillen met betrekking tot deze Privacy –en cookieverklaring vallen onder de uitsluitende bevoegdheid van de Nederlandstalige hoven en rechtbanken te Brussel.

Cookieverklaring

De website www.rodeneuzendag.be maakt gebruik van cookies.

Wat zijn cookies?

Cookies zijn kleine bestandjes die door websites en applicaties die je gebruikt op jouw computer/apparaat geplaatst worden. Zo worden er bij een bezoek aan een webpagina cookies opgeslagen op de harde schijf van jouw computer, zodat je bij een volgend bezoek aan deze website als gebruiker wordt herkend. Hierdoor zal je bijvoorbeeld niet telkens opnieuw hoeven aan te melden wanneer je gebruik wil maken van de website. Het gebruik van cookies is veilig. Er kan ook geen persoonlijke informatie zoals een telefoonnummer of een e-mailadres, uit cookies worden herleid. Daardoor kunnen cookies ook niet worden gebruikt voor e-mail en telemarketing acties. Voor zover wij met behulp van cookies persoonsgegevens over jou verzamelen, verwerken wij die conform de bepalingen van deze Privacy- en cookieverklaring.

Waarom gebruiken wij cookies?

Wij maken in het bijzonder gebruik van cookies om:

 1. de kwaliteit en functionaliteiten van de website te verbeteren; en
 2. te analyseren hoe gebruikers gebruik maken van de website en om statistieken op te stellen teneinde de kwaliteit en effectiviteit van onze website te meten.

Wij gebruiken geen advertising of tracking cookies op deze website.

Welke soorten cookies gebruiken wij?

 1. Functionele cookies

Er zijn verschillende soorten cookies. Bepaalde cookies zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website, en kunnen aldus geplaatst worden zonder jouw toestemming. Het gaat hier bijvoorbeeld om cookies die ervoor zorgen dat je je niet telkens opnieuw hoeft aan te melden wanneer je gebruik wil maken van de website.

Voor cookies die niet noodzakelijk zijn voor het functioneren van de website vragen wij jouw toestemming alvorens deze te plaatsen. Zo plaatsen sociale netwerkdiensten zoals Facebook, Twitter en Google+ mogelijks cookies via de website. Dat gebeurt via de buttons van deze sociale netwerken die op de website worden aangeboden, zoals buttons om content te promoten (“vind ik leuk”) of te delen (“tweet”), en soms zelfs door een pagina te laden met sociale media functionaliteit.

 1. Analytische cookies

Wij gebruiken analytische cookies van derden (bv. Google Analytics) om te analyseren hoe gebruikers gebruik maken van de website en om statistieken op te stellen.

Bewaartermijn

In sommige gevallen worden cookies automatisch verwijderd als je je browser afsluit, in andere gevallen blijven deze cookies langer bewaard en kunnen die ook bij een volgende bezoek aan website worden uitgelezen.

Hoe kan je cookies weigeren en verwijderen?

Je kunt jouw browser zo instellen dat je bij jouw volgende bezoeken aan de website geen nieuwe cookies meer ontvangt, of slechts bepaalde soorten cookies. De wijze waarop verschilt per browser: raadpleeg eventueel de hulpfunctie van je browser. Daar kan je ook vinden hoe je reeds eerder geplaatste cookies kunt verwijderen. NB: als je helemaal geen cookies meer wenst te ontvangen, dien je deze instellingen te wijzigen in alle browsers en op alle computers/apparaten die je gebruikt. Als je cookies weigert en/of verwijdert, kan het gebeuren dat je geen gebruik kunt maken van alle mogelijkheden van de website of dat je geen toegang hebt tot bepaalde onderdelen van de website.

 

Rode Neuzen Dag is een initiatief van VTM, Qmusic en Belfius