WAT GEBEURDE ER MET HET INGEZAMELDE GELD?

Het ingezamelde geld werd samengebracht in het Rode Neuzen Fonds, dat wordt beheerd door de Koning Boudewijnstichting. De stichting gebruikt het geld om allerlei initiatieven te ondersteunen die hulp bieden aan jongeren met psychische problemen.

LAAGDREMPELIGE HULP

CENTRUM TER PREVENTIE VAN ZELFDODING

Het Centrum Ter Preventie van Zelfdoding wil haar online chatkanaal voor jongeren uitbreiden en verbeteren.

"Door geestelijke problemen met Rode Neuzen Dag bespreekbaar te maken, zetten jongeren ook gemakkelijker de stap naar een anoniem chatkanaal als dat van ons," zegt Kirsten Pauwels van het Centrum. "Met het geld willen we onze methodiek verbeteren en 15 bijkomende vrijwilligers inzetten."

TEJO VZW

TEJO biedt in Vlaanderen laagdrempelige, psychotherapeutische hulp aan jongeren.

"TEJO is een voorbeeld van een organisatie die het taboe rond jongeren met psychische problemen aanpakt," zegt Ingrid De Jonghe van TEJO. "Sinds 2014 hebben ook anderen ons gevolgd en zijn er in Vlaanderen 9 TEJO-huizen. Met het Rode Neuzengeld streven we er naar om tot 15 locaties uit te breiden waar 100 extra vrijwilligers jaarlijks tot 500 jongeren kunnen helpen."

AWEL

De voormalige Kinderen - en Jongerentelefoon wil jongeren opleiden tot vrijwilligers, en zijn volwassen vrijwilligers beter ondersteunen.

"Naast professionele hulp hebben jongeren ook nood aan erkenning en herkenning door leeftijdsgenoten," zegt Sibille Declercq. "We willen een opleiding voor 15 van hen uitwerken om leeftijdsgenoten op het onlineforum te kunnen helpen. Daarnaast breiden we het aantal hulpverleners uit met 100 extra vrijwilligers."

STICHTING BRANDWONDEN

Jaarlijks laten zware brandwonden bij 400 jongeren niet alleen lichamelijk littekens na, maar ook geestelijk.

"Veel psychologische begeleiding is voor jonge brandwondenslachtoffers niet voorzien, terwijl het pas in de puberteit is dat de geestelijke gevolgen soms echt doorbreken," zegt Stefaan Lauwaert van de Stichting. "Dat kan mentaal zwaar zijn voor pubers. Daarom willen we een netwerk van 6 gespecialiseerde psychologen op poten zetten dat met een noodnummer bereikbaar is."

CENTRUM GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG BRUSSEL

Met het project 'RAILS' wil CGG Brussel het risico op schooluitval bij jongeren vermijden door hen tijdig alternatieven en begeleiding aan te bieden.

"Dankzij de bijdrage worden de sessies dramatherapie op scholen uitgebreid. Via elke sessie kan er gehoor worden gegeven aan 5 tot 8 jongeren,” vertelt Sabine Bogaert. "Bovendien willen we leerkrachten leren anders om te gaan met leerlingengroepen. Zo kunnen we nu 12 leerkrachten ondersteunen die omgaan met jongeren die psychisch lijden."

BETHANIË MFC

Om de puberjongens die ze opvangt een uitlaatklep te geven, wil MFC Bethanië uit Hasselt hen een mobiele werkbank geven.

"Het tiental jongens met emotionele en gedragsproblemen dat bij ons verblijft heeft weinig uitlaatkleppen, terwijl hun handen jeuken. "Daarom willen we ze graag een mobiele werkbank geven waarmee ze zelf op verplaatsing dingen kunnen herstellen,” vertelt Ann Vanrusselt.

VZW HABBEKRATS

Met de hulp van het Rode Neuzen Fonds wil vzw Habbekrats 1 'Warm Huis' oprichten waar jongeren terecht kunnen.

"Door onze manier van werken staan we erg dicht bij de leefwereld van jongeren," vertelt Chris Van Lysebetten. "Het kan dus niet anders of we krijgen ook te maken met psychische en emotionele problemen. We willen nu een eerste Warm Huis oprichten, waar dagelijks 120 kinderen en jongeren gratis onderdak vinden, wanneer ij kampen met een ‘Rode Neuzenprobleem’.

THUISBEGELEIDINGSDIENST KWADRANT

Door een koffer te ontwikkelen die mee kan op huisbezoek wil Thuisbegeleidingsdienst Kwadrant de honderd gezinnen die het jaarlijks begeleidt, nog beter helpen.

"Met het juiste speelgoed en andere tools in de koffer kunnen we de gesprekken met kinderen die gedragsproblemen vertonen, verbeteren," zegt Liesbet De Lepeleire van Kwadrant.

AN-BN VZW – HONGER NAAR HERSTEL

Opvangcentrum AN-BN wil meer mensen bereiken met een Gentse afdeling en een mobiel inloophuis.

"In onze Gentse deelwerking zullen maandelijks 600 mensen anoniem en vrijblijvend met hun eetprobleem te rade kunnen komen," zegt Els Verheyen van AN-BN. “Met een mobiel inloophuis willen we jaarlijks naar 50 plekken in Vlaanderen trekken. Op die manier kunnen we ongeveer 2.000 mensen op een creatieve manier informeren en helpen.”

BLEEKWEIDE

De Bleekweide zet zich al vijf jaar in om jongeren en kinderen te helpen bij moeilijkheden.

Therapeute Lut Celie probeert met De Bleekweide voornamelijk kinderen en jongeren die emotioneel in de knoop zitten te ondersteunen. "Met het geld kunnen we maandelijks gesprekstherapie aanbieden aan 60 à 70 nieuwe mensen. Therapie die hulp biedt bij breed verlies, emotionele pijn, rouw, trauma en groeiprocessen. Daarnaast wordt het Rode Neuzengeld ook gebruikt voor ons hulpfonds dat kinderen en jongeren helpt in financiële nood," zegt Lut Celie.

CACHET VZW

Cachet maakt van jongeren uit de jeugdhulp echte ervaringsdeskundigen die hulpverleners meer inzicht kunnen geven.

"Vier dames die zelf in de jeugdhulp zaten, hebben Cachet opgericht," zegt Kris Clijsters. "Dat het hen gelukt was om nadien een leven op te bouwen, sterkte hen in de overtuiging dat het kan. Door ervaringsdeskundige jongeren aan het woord te laten, zorgen we ervoor dat hulpverleners door hun ogen gaan kijken. Met het Rode Neuzengeld kunnen we onze werking uitbouwen en groeien naar een ploeg van 140 ervaringsdeskundige 'Cachetters'.

CENTRUM ALGEMEEN WELZIJNSWERK OOST-VLAANDEREN

CAW Oost-Vlaanderen zorgt voor eerste hulp bij welzijnsvragen, ook voor jongeren.

"We dromen van een huis waarin jongeren met al hun welzijnsvragen terecht kunnen," zegt Alain Slock van het CAW Oost-Vlaanderen. "Als eerste stap willen we met het geld van het Rode Neuzen Fonds de coördinatie op ons nemen van het project 'Action For Teens', waarin diverse partners die werken rond de geestelijke gezondheid van jongeren in de regio vertegenwoordigd zijn."

FEDERATIE VAN TELEONTHAALDIENSTEN IN VLAANDEREN VZW (FTO)

Praten helpt. Tele-Onthaal creëert telefonisch en online een waardevol baken voor jongvolwassenen in nood.

"Met het geld van het Rode Neuzen Fonds kan Tele-Onthaal haar online en mobiel aanbod, op maat van de digital native generation aanzienlijk versterken," vertelt Jennifer Pots van Tele-Onthaal. "Zo willen we 10 tot 20% adolescenten, die vaak tussen kinderaanbod en volwassenenhulp vallen, beter helpen naar de juiste hulpverlening. We helpen hen de bomen door het bos te zien."

SENSIBILISERING

CGG PASSANT VZW

CGG PassAnt wil sportclubs bewuster maken van hun psychosociale rol, en hen leren niet alleen op prestaties focussen.

"We kijken vaak naar sport als een mogelijke oplossing voor de jongeren die hulp komen zoeken, maar al te vaak blijkt een club niet klaar om die rol op te nemen", zegt Nico Defauw van CGG PassAnt. "Naast ons charter 'Geestig Gezond Sporten' moet een contactpunt coaches en begeleiders van zo'n 1.500 clubs helpen om 10.000 jongeren te doen groeien door de sportbeoefening."

VZW Te Gek!?

Te Gek!? wil psychische problemen bespreekbaar maken.

"Onze oude Te Gek!?-mobiel is ter ziele gegaan. Nu willen we een nieuw busje klaarmaken waarmee we opnieuw 45 keer per jaar richting scholen en andere plekken met veel jongeren kunnen trekken," zegt Marc Hellinckx van te Gek!?. "Op die manier kunnen jaarlijks 7.500 leerlingen met elkaar over deze problematiek praten."

ALGEMENE PREVENTIE

TALISMANNEKE

Talismanneke wil met een prentenboek zelfdoding bespreekbaar maken voor jonge kinderen.

"Volwassenen vinden het erg moeilijk om met kinderen over zelfdoding te spreken," zegt Nathalie Slosse van Talismanneke. "Daarom hebben wij een prentenboekje om hen daarbij te helpen. We willen graag hiervan een nieuwe uitgave maken op 1.750 exemplaren waarin iedereen rond het kind ook een woordje kan schrijven of een tekening kan nalaten. Zo voelt het kind dat het toch nog steeds een netwerk heeft dat hem steunt."

STOKPAARDJE

Stokpaardje vzw wil jongeren bewuster maken van geestelijke gezondheid met creatieve projecten.

"Naast een dansactie tegen pesten, bestond ons laatste project er in om jeugdauteur Dirk Bracke een kortverhaal te laten schrijven op basis van verhalen van ervaringsdeskundige kinderen," vertelt Sandy Degruyter van Stokpaardje. "Het verhaal over 'Catfishing' willen we laten verfilmen door Adil El Arbi en Bilall Fallah. Het resultaat willen we op alle Antwerpse middelbare scholen vertonen, en op termijn voor heel Vlaanderen."

AZ GLORIEUX

De ontwikkeling van een gezelschapsspel moet kanker bespreekbaar maken bij kinderen van patiënten.

"De psychologen van de afdeling oncologie van het AZ Glorieux ontwierpen een koffer om kinderen van kankerpatiënten beter te doen begrijpen wat hun ouders overkomt. "Daarbij horen ook twee gezelschapsspelen die we zelf ontwierpen," zegt Katrien Kindermans. “Verschillende ziekenhuizen hebben hierin interesse. Daarom willen we onze geknutselde kartonnen spellen officieel in productie steken om er degelijke van te maken.”

ZNA PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS STUIVENBERG ANTWERPEN

In het psychiatrisch ziekenhuis van ZNA Stuivenberg kan men niet om de problematiek van de KOPP-kinderen heen. (Kinderen van Ouders met Psychische Problemen).

"We proberen al lang om KOPPkinderen een plek te geven in onze volwassenenwerking," zegt Karin Magits van ZNA Stuivenberg. "Na een denktank met een aantal collega’s, willen we met het geld de werking voor deze KOPP-kinderen structureel inbedden in het ziekenhuis. Zo zullen we jaarlijks zo’n 500 kinderen kunnen helpen."

LEREN ONDERNEMEN VZW

Leren Ondernemen ondersteunt jaarlijks 50 gezinnen in armoede en wil zijn aanpak nu veranderen.

"Armoede levert heel wat kopzorgen," zegt Saskia De Bruyn van Leren Ondernemen. "Ouders hebben hierdoor vaak geen energie meer voor hun kinderen. We willen met het geld niet langer alleen de kinderen opvangen, maar hun ouders begeleiden hun bekommernissen even aan de kapstok te hangen om zelf met hen te spelen."

HUIZE SINT-VINCENTIUS

Huize Sint-Vincentius vangt jongeren met een problematische opvoedingssituatie op, en wil nu zijn vrijwilligerswerking uitbouwen.

"We willen een vrijwilligerswerking op poten zetten om de jongeren helpen hun plek te vinden in de maatschappij. Bovendien nemen we een coördinator aan die de vrijwilligers moet aansturen en informeren. We streven naar een tiental geëngageerden tegen het einde van het jaar," zegt Hanne Wintmolders van Huize Sint-Vincentius.

PSYCHIATRISCH ZIEKENHUIS DUFFEL (EMMAÜS VZW)

Ook het PZ Duffel wordt geconfronteerd met de kinderen van hun volwassen gasten.

"Kinderen van Ouders met een Psychiatrische Problematiek hebben aandacht nodig," zegt Famke Sillis. "Zo willen we voorkomen dat ook zij problemen ontwikkelen. Daarom werken we aan een kindvriendelijke omgeving en willen we 2 keer per maand psycho-educatie aanbieden voor groepen van 10 tot 15 kinderen. Voor kinderen die extra steun nodig hebben, willen we er zijn met maandelijkse praatgroepen van 10 kinderen per keer."

CENTRUM GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG MANDEL EN LEIE VZW

Met hun KOPP-project wil CGG Mandel en Leie preventief werken bij kinderen van ouders met een psychiatrische problematiek.

"Eén derde van dergelijke kinderen loopt het risico om ook problemen te ontwikkelen, zegt Michèle Pecqueux. "Daarom zijn we voor de leeftijd 9-13 jaar en 13-18 jaar met lotgenotengroepen begonnen. Nu willen we een derde groep starten, die zich richt op de scharnierfase 18-23 jaar. De andere groepen willen we van 5 naar 8 jongeren uitbreiden."

PREVENTIE GERICHT OP SCHOLEN

UZ BRUSSEL

Samen willen CLB Pieter Breughel en UZ Brussel resultaten boeken in Brusselse scholen.

"Wij werken al langer rond de methodiek van Geweldloos Verzet en Nieuwe Autoriteit,” zegt kinderpsychiater Edward Campforts. “Zeg maar: ideeën van Ghandi en Martin Luther King die een andere manier van omgaan met agressie propageren, en tot erg goede resultaten leiden. Samen met CLB Pieter Breughel willen we deze aanpak in 2016-2017 propageren bij twaalf Brusselse scholen met het project ‘Faro’.

BE THE CHANGE BELGIUM VZW

Met het concept van ‘Challenge Day’ – een vertaling van het televisieprogramma 'Over de streep' – wil Be The Change jongeren hun verschillen doen overstijgen.

"Veel psychische problemen beginnen met uitsluiting en pesten op school," zegt Betty Jeuris van Be The Change. “Tijdens een ‘Challenge day’ willen we hameren op samenwerking en leerlingen hun verschillen doen overstijgen. Met het geld kunnen we 5 'Challenge days' organiseren, en een deeltijdse coördinator aannemen.”

ONDERZOEK

FWO

Het Fonds voor Wetenschappelijk Onderzoek (FWO) stelt een budget beschikbaar in het kader van Rode Neuzen Dag.

Hiermee wil het FWO fundamenteel wetenschappelijk onderzoek ondersteunen over de geestelijke gezondheid en het psychisch welzijn van jongeren, zowel inzake hulpverlening als in preventie. Ook onderzoek in wetenschapsdomeinen als bv. onderwijs, sport en cultuur dat gerelateerd is aan het psychisch welzijn van jongeren, wordt aangemoedigd.