Onze impact

In 2015 sloegen VTM, Qmusic en Belfius voor een eerste keer de handen in elkaar voor Rode Neuzen Dag. De boodschap: samen gek doen en geld inzamelen voor jongeren met psychische problemen… En of er gek gedaan werd! Heel Vlaanderen zette zo’n 1.600 acties op poten, verkocht maar liefst 351.653 Rode Neuzen en zamelde op die manier meer dan 3.858.814 euro in voor het Rode Neuzen Fonds. Onder het goedkeurende oog van de Koning Boudewijnstichting kregen 26 Vlaamse organisaties, die hulp bieden aan jongeren met een Rode Neuzenprobleem, een duwtje in de rug. Verder droegen we ook een steentje bij aan de bespreekbaarheid van de problematiek. Volgens kinderpsychiater Peter Adriaenssens spreekt men in Vlaanderen nu over een Rode Neuzenprobleem. Met andere woorden, er werd een manier gevonden om makkelijker over de problemen te praten.


Hoe?

Organisaties in Vlaanderen die hulp bieden aan jongeren met psychische problemen konden een aanvraag indienen bij het Rode Neuzen Fonds voor steun voor hun project. Bruno Vanobbergen, voorzitter van het bestuurscomité van het Rode Neuzen Fonds, licht toe: “We kregen heel veel diverse projecten binnen vanuit heel Vlaanderen. Het is hartverwarmend te zien hoeveel initiatieven er zijn en hoeveel professionele inzet er is om psychische problemen met jongeren nog beter aan te pakken.”

De jury koos uit de ingediende dossiers 26 organisaties die steun krijgen. De projecten die werden opgezet, zijn in te delen in zes categorieën: laagdrempelige hulp, wetenschappelijk onderzoek, sensibilisering, algemene preventie, preventie gericht op scholen en opvolgingsprojecten. Een deel van het Rode Neuzengeld ging ook naar internationale projecten van Comic Relief, de Britse "moederinstelling" van Red Nose Day.


VZW HABBEKRATS

Met de hulp van het Rode Neuzen Fonds wil vzw Habbekrats een 'Warm Huis' oprichten waar jongeren terecht kunnen.


CGG PASSANT VZW

CGG PassAnt wil sportclubs bewuster maken van hun psychosociale rol, en hen leren niet alleen op prestaties focussen.


STOKPAARDJE

Stokpaardje vzw wil jongeren bewuster maken van geestelijke gezondheid met creatieve projecten.


CENTRUM TER PREVENTIE VAN ZELFDODING

Het Centrum Ter Preventie van Zelfdoding wil haar online chatkanaal voor jongeren uitbreiden en verbeteren.


CENTRUM GEESTELIJKE GEZONDHEIDSZORG BRUSSEL

Met het project 'RAILS' wil CGG Brussel het risico op schooluitval bij jongeren vermijden door hen tijdig alternatieven en begeleiding aan te bieden.


TEJO VZW

TEJO biedt in Vlaanderen laagdrempelige, psychotherapeutische hulp aan jongeren.Meer informatie over alle 26 organisaties die gesteund worden door het Rode Neuzen Fonds kan je bekijken via deze link.