Habbekrats opent in Oostende een huis voor jongeren met psychische problemen dankzij een bijdrage van een deel van de opbrengst van Rode Neuzen Dag 2015. Dank dus aan jou om dit mee mogelijk te maken! Later maken we ook bekend waar de 'Overkop-huizen' zullen openen. Lees meer